Umhlobo Wenene FM Listen Live Online

Umhlobo Wenene FM Listen Live Online . It is a South African national radio station that caters to the needs of the Xhosa language-speaking community.

Umhlobo Wenene FM Listen Live Online

Umhlobo Wenene FM Live

This Xhosa-speaking community station,broadcasts local affairs , Jazz , R&B, Kwaito , House , Gospel, music/talk , from Eastern Capetown . This station is one the most popular station in south Africa.

Umhlobo Wenene Presenters

Bulelani Koyo , Zintle Mbusi , Simnikiwe Dweni , Lulu Haarmans , Loyiso Sitsheke , Tozama Ngcongolo , Pastor Nozewu , Tsidi Monteiro , Dr. Nokuzola Mndende , Rev Mzukisi Faleni , Sibongile James , Nomonde Vakalisa , Mbulelo Maqhubu , Sterra Ngqezana , Luyanda Gidane , Babalwa Louw , Phumzile Zonke , Mafa Bavuma , Nomthunzi Vuza

Shows :

Umxholo Ku Mhlobo , Ndingu Yehova Igqirha Lakho , Laphum ‘khwezi , Ibrakfesi Eyondlayo Ekuseni , Khanya Gqiyazana , Zibuzwa Kuthi , Sijik ‘ilanga , Masigoduke , Apha Naphaya , Ezemidlalo , Ingxoxo , Amaziko Emfundo , Ibali , Ufundo Lwencwadi , Masixolelane

Umhlobo Wenene Contact Details

Studio Contact Details :
Cape Town: (089) 210-1005
Port Elizabeth: (089) 410-3333
Fax: (041) 374-3708
Johannesburg: (089) 110-4757
Mthatha: (047) 531-1493

Physical Address: Conyngham Road Parsons Hill , Port Elizabeth 6000

Postal Address: PO Box 1040 , Port Elizabeth 6000

Facebook : @Facebook

Twitter : @Twitter

Official Website : Visit website