Radio Zibonele FM 98.2 Live Online

Radio Zibonele FM 98.2 Live Online. Zibonele 98.2 has got a very unique market in the province of the Western Cape . It is Community Radio Station that broadcast 80% of its programmes in IsiXhosa 24 hours a day in the Province . As a trusted medium of learning, Zibonele Community broadcast engages and enriches the community through its distinctive programming.

It broadcasts current affairs, Women issues, Magazine programmes, News, Music, Community Issues, etc. For the past decade, Zibonele 98.2 FM has shown a huge growth as it comes at a number two in the province and number three countrywide.

Radio Zibonele FM 98.2 Live Online

Radio Zibonele FM Live Shows :

Umyalezo wosuku , Ilitha lakho Breakfastshow , Esithebeni Sosapho , Empilisweni , Uhlangulo Lomphefumlo , Thob’ isandla sakho Yehova , Unyango Lwesintu , Masifundisane , Ndikuthembis’uthando , Cel’ingoma ndikudlalel, Friday Dedications

Presenters :
Bongani Mathenjwa , Gijana , N. Malangeni , Fundi Ntshwanti , Samkelo Nqayi, Mawonga Mgwatyu , Tabita Busani , Zanele Shwane , Cebisile Vellem , Siyabonga Seti

Address: 17 Ngcwalazi Dr, Village 1 South, Cape Town, 7784

Phone: 021 361 7109

Email: info@zibonelefm.co.za

Twitter : twitter@radiozibonele

Facebook : @Facebook Page

Official Website: Visit Website